Hunden kan förstå dina känslor

sep 17

Hunden kan förstå dina känslor

Hundar är verkligen inte så dumma som många tror. Sanningen är att de är otroligt smarta och kan till och med läsa av dina känslor, utan att behöva höra tonläget på t.ex. en arg röst. Forskning och studier har nämligen visat att hunden snabbt och enkelt kan skilja på ansiktsuttrycket på en glad, ledsen eller arg människa. Det kanske inte låter så imponerande för dig, men sanningen är att denna förståelse vanligtvis bara kan ske mellan individer/djur av samma art. Att hunden därmed kan förstå människan på detta sätt är väldigt speciellt och unikt.

Människan kan naturligtvis även lära sig hundens olika uttryck och beteenden. Hos människor så är det den högra sidan av ansiktet som är dominerande när vi uttrycker oss med olika känslor. Det gör att människan per automatik tittar mer på den högra sidan av andra än på den vänstra. Den forskning och studie som gjordes visade att hundarna har anammat detta beteende. När en hund inspekterar dig och läser av dig så tittar den mest på den högra sidan. Kanske kan det vara just detta som ligger bakom den starka koppling som hundar och människor kan känna till varandra.